TRV:04731

ID TRV:04731
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Et togsporsignal skal plasseres slik at det er best mulig synlig for personalet på plattform/holdeplass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon