TRV:04735

ID TRV:04735
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i horisontalplanet inntil ± 10°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon