TRV:04738

ID TRV:04738
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom blinklys ikke kan vises, skal middelkontrollampe lyse med fast lys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon