TRV:04740

ID TRV:04740
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Signalbildet i middelkontrollampen skal kunne ses og oppfattes entydig på 150 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon