TRV:04744

ID TRV:04744
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Lyskilden skal ha en lysåpning på 100 ± 10 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon