TRV:04748

ID TRV:04748
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i horisontalplanet inntil ± 10°
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon