TRV:04760

ID TRV:04760
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i vertikalplanet inntil ± 3°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon