TRV:04761

ID TRV:04761
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et linjesignal skal kunne vise Signal 35 B ”Til angitt linje/sporområde”, eller være slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon