TRV:04764

ID TRV:04764
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Signalbildet i linjesignalet skal kunne ses og oppfattes entydig på 150 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon