TRV:04767

ID TRV:04767
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Et linjesignal som står i dagslys bør ha skyggeskjerm rundt signalbildet for skjerming mot sollys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon