TRV:04768

ID TRV:04768
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Signalhodet bør være plassert slik at avstanden mellom senter av signalet og skinnetopp er
  1. Ca. 3,5 meter når signalet er plassert på et hovedsignals mast
  2. Ca. 2,4 meter når signalet er plassert på et hovedsignals mast sammen med forsignal
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon