TRV:04771

ID TRV:04771
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Signalhodet skal kunne justeres i trinnløst i vertikalplanet inntil ± 3°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon