TRV:04778

ID TRV:04778
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Lyskilder i lyssignalet avvikende hastighet skal plasseres på linje vertikalt og horisontalt med lik avstand senter - senter på 80 ± 2 mm i vertikal - og horisontalplanet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon