TRV:04779

ID TRV:04779
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Signalhodet skal være plassert slik at avstanden mellom senter av signalet og skinnetopp er minimum 2,4 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon