TRV:04783

ID TRV:04783
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et sporvekselsignal for enkel sporveksel skal kunne vise:
  1. Signal 51 A, ”Rett frem”
  2. Signal 51 B, ”Fra avvikespor”
  3. Signal 51 C, ”Til venstre”
  4. Signal 51 D, ”Til Høyre”
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon