TRV:04790

ID TRV:04790
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et sporvekselsignal for kryssveksel skal kunne vise:
  1. Signal 52 A, ”Fra venstre til høyre”
  2. Signal 52 B, ”Fra høyre til venstre”
  3. Signal 52 C, ”Fra venstre til venstre”
  4. Signal 52 D, ”Fra høyre til høyre”
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon