TRV:04795

ID TRV:04795
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Lyskilden skal oppfattes som en sirkulær, homogen og jevnt lysende flate.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon