TRV:04796

ID TRV:04796
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Et sporvekselsignal for kryssveksel skal være 2-sidig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon