TRV:04801

ID TRV:04801
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Tid for feilretting - SLA : Når feil oppstår i kabelanlegget, skal disse rettes i samsvar med tjenestens kritikalitet og avtaleverk for tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"