TRV:04801

ID TRV:04801
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Tid for feilretting - SLA : Når feil oppstår i kabelanlegget, skal disse rettes i samsvar med brukertjenestens kritikalitet og avtaleverk for tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det iverksettes feilrettingstiltak som samsvarer med kabelanleggets kritikalitet for togfremføring.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Generelt"