TRV:04803

ID TRV:04803
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppetidskrav under vedlikehold: Vedlikehold av kabelanlegg skal tilrettelegges og tilpasses anleggenes systemkrav slik at avtalefestet tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
  1. Tilgjengelighet for kabelanleggene må ses i sammenheng med transmisjonsanleggene.
  2. Tilgjengeligheten angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år.
  3. Tilgjengeligheten skal beregnes fra tjenestenes aksessgrensesnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"