TRV:04803

ID TRV:04803
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppetidskrav under vedlikehold: Vedlikehold av kabelanlegg skal tilrettelegges og tilpasses anleggenes systemkrav slik at avtalefestet tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
  1. Tilgjengeligheten angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år.
  2. Tilgjengeligheten skal beregnes fra tjenestenes aksessgrensesnitt der kabelanleggets oppetid kalkuleres i sammenheng med øvrig transmisjonsutstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikeholdsaktiviteter planlegges og at brukeres tjenestebehov blir best mulig ivaretatt.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold kabelanlegg - "Generelt"