TRV:04806

ID TRV:04806
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved alarmindikasjon fra basestasjon: Dersom tilkoblet radioutstyr viser alarm skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av strålekableanlegg i tunnel for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"