TRV:04807

ID TRV:04807
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved alarmindikasjon fra transmisjonsutstyr: Dersom det registreres høy bitfeilrate fra tilkoblet transmisjonsutstyr skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av kabelanlegg i ekomnett.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"