TRV:04807

ID TRV:04807
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Vedlikeholdstiltak ved alarm på transmisjonsutstyr: Dersom det registreres høyere bitfeilrate på endeutstyret enn tillatt i endeutstyrets spesifikasjoner, skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Strålekabel - Koaksialkabel"