TRV:04808

ID TRV:04808
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved andre typer endeutstyr: Dersom det ikke er kontakt med endeutstyr skal det settes i verk tiltak for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av kabelanlegg i tunnel og i radiomaster.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"