TRV:04809

ID TRV:04809
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved skadet kabel eller oppheng: Tiltak bør settes i verk dersom det er synlige skader på kabelen eller innfesting/ oppheng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Strålekabel - Koaksialkabel"