TRV:04810

ID TRV:04810
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak for lokal aksesskabel: Tiltak bør settes i verk dersom det
  1. - ikke oppnås kontakt med endeutstyr
  2. - er forstyrrende støy på samband
  3. - er registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
  4. - er brudd på samband
  5. - er synlige skader på kabel som kan føre til feil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Aksesskabel for Ekomnett"