TRV:04811

ID TRV:04811
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Alarmer og feilmelding fra transmisjonsnoder: Ved brudd på samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon eller ekomnett med fiberkabel som har direkte påvirkning på togfremføringen skal feil rettes umiddelbart i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikehold og feilretting på fiberkabelanlegg utføres i samsvar med sambandenes kritikalitet.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Fiberkabel"