TRV:04814

ID TRV:04814
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak på koblingspunkter: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - overslag
  2. - løse ledninger
  3. - svidde ledninger
  4. - brudd i sikringer
  5. - løse kontakter , termineringsplugger eller koblingsplinter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av tilkoblingspunkter.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - " Kabel i rack/stativ og koblingsskap"