TRV:04815

ID TRV:04815
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Ved alarm eller feilindikasjon på transmisjonsnettet: Hvis det oppdages feil på sikkerhetsrelaterte EN 50159 kategori-2 samband skal relaterte ODF’er eller termineringspaneler være en del av utstyret som sjekkes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "ODF og termineringspanel"