TRV:04816

ID TRV:04816
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak for fiberkabel og koaksialkabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - løse ledninger, termineringsplugger eller kontakter
  2. - slitte eller for høy bøyeradius på fibersnorer eller koaksialkabling
  3. - ingen kontakt med endeutstyr
  4. - registrert for høy bitfeilrate
  5. - brudd på samband
  6. - synlige skader
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "ODF og termineringspanel"