TRV:04821

ID TRV:04821
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Signalbildet i sporsperresignalet skal kunne ses og oppfattes entydig på 150 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon