TRV:04823

ID TRV:04823
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Et sporsperresignal kan istedenfor lys ha reflekterende hvite felter. Reflekterende hvite felter skal ha refleksgrad Diamond Grade (D.G.), se Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon