TRV:04827

ID TRV:04827
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et lyssignal skal ha sikkerhetskritisk funksjon, SKF4:

Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om signalets status.

Delfunksjoner:

  1. Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde ut fra gitte betingelser.
  2. Et lyssignal skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om signalets status.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon