TRV:04828

ID TRV:04828
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) THR for sikkerhetskritisk funksjon, SKF4, skal være lik10-9 feil/time for hele lyssignalet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon