TRV:04829

ID TRV:04829
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et lyssignal skal være konstruert for å minimum ha kontroll på følgende farer:
  • Feilaktig informasjon om signalets status til forriglingsutrustningen.
  • Feilaktig mindre restriktivt signalbilde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon