TRV:04838

ID TRV:04838
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon