TRV:04839

ID TRV:04839
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Funksjonsenheter skal kunne monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon