TRV:04842

ID TRV:04842
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En diodematrise skal være slik at hele diodematrisen kan byttes ved reparasjon i felt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon