TRV:04844

ID TRV:04844
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal regnes med en dimensjonerende brukstid på 100 år dersom ikke annet er angitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon