TRV:04849

ID TRV:04849
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved søyler og over trafikkerte veier skal vannet føres ned i rør.
  1. Utførelse: Vannavløp skal lokaliseres slik at underliggende konstruksjoner og trafikkerte arealer ikke nedfuktes.
  2. Utførelse: I nedløpsområdet skal det sørges for nødvendig erosjonssikring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon