TRV:04850

ID TRV:04850
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når brua går over vann eller utmark, kan vannet slippes direkte ned. Avløpsrør av plast kan i slike tilfeller aksepteres.
Figur: Detalj for vannavløp
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon