TRV:04856

ID TRV:04856
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Rekkverk skal beregnes for en belastning på håndlisten lik 0,5 kN/m i ugunstigste retning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon