TRV:04857

ID TRV:04857
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Bane NORs standard rørrekkverk eller tilsvarende skal benyttes på ikke offentlige gangbaner. For offentlige gangbaner skal regler i Statens Vegvesen V161 og N101 benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon