TRV:04858

ID TRV:04858
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) På vingemurene på kulverter vil det være påkrevd å sette opp gjerde i enkelte tilfeller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3695 - kravet settes til utgått da tilsvarende krav finnes i TRV:02221.
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon