TRV:04861

ID TRV:04861
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Bruoverbygning under sporet skal alltid avsluttes vinkelrett på sporet.
  1. Utførelse: På kulverter som danner skjev kryssing med jernbanelinjen, skal dekket gis en utkraging for at avslutningen skal bli vinkelrett.
  2. Utførelse: Bredden på utkragingsplaten skal være 3,2 m sentrisk om spormidte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon