TRV:04864

ID TRV:04864
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved bygging av bjelkebruer og platebruer på dobbeltsporede strekninger skal det velges en konstruksjonsløsning som tillater at bæringen for ett av sporene kan byttes i løpet av bruas levetid samtidig som det kan gå trafikk på det andre sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Muliggjøre at man kan foreta en framtidig utskifting av brua uten å stanse togframføringen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon