TRV:04865

ID TRV:04865
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved lagrene skal både over- og underbygningen utformes slik at overbygningen kan løftes og lagrene avlastes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon