TRV:04866

ID TRV:04866
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Framgangsmåte og plassering av donkraft ved løfteoperasjonen skal påføres i egen tegning.
  1. Utførelse: Det skal bare regnes med permanente laster.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon