TRV:04867

ID TRV:04867
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Høyden fra underkant sville til overkant stålrør skal være minimum 1,10 meter. Se forøvrig Statens vegvesen håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (2023)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon