TRV:04870

ID TRV:04870
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fri høyde over vassdrag skal være minst 0,5 m over beregnet vannstand for dimensjonerende flom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon