TRV:04894

ID TRV:04894
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Databeregninger kan kontrolleres med manuelle kontrollmetoder:
  • fullstendig uavhengig beregning
  • kontroll av hovedresultater (f.eks. maksimalverdier), inklusive:
    • vurdering av resultatenes størrelsesorden
    • likevektskontroll
    • deformasjonskontroll
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon